φιλίοιο

φιλίοιο
φίλιος
friendly
masc/neut gen sg (epic)
φίλιος
friendly
masc/fem/neut gen sg (epic)
φιλέω
love
pres opt mp 2nd sg (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Φιλίοιο — Φίλιος friendly masc gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”